CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chính sách đổi hàng áp dụng cho khách hàng mua sắm và thanh toán trực tiếp tại hệ thống cửa hàng SơmMài Truyền Thống, hoặc tại trang web: sonmaitruyenthong.vn

THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Thời hạn bảo hành được tính từ ngày mua hàng (Căn cứ theo hóa đơn mua hàng).

 • Vật dụng trang trí nhà cửa, Đồ trang sức: 45 ngày, riêng phụ kiện điện tử bảo hành 30 ngày
ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

- Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.
- Có hóa đơn mua hàng hợp lệ, có đầy đủ thông tin, không rách nát, chắp vá.

TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI BẢO HÀNH:

- Sản phẩm không có hoá đơn mua hàng hợp lệ.
- Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành.
- Sản phẩm giảm giá theo chính sách bán hàng của Sơn Mài Truyền Thống.
- Sản phẩm trầy xước, hư hỏng, do khách hàng gây ra trong quá trình sử dụng
- Sản phẩm được sử dụng không đúng theo hướng dẫn sử dụng của Sơn Mài Truyền Thống gây ra hư hỏng.
- Sản phẩm bị thay đổi, sửa chữa không bởi nhân viên thuộc Sơn Mài Truyền Thống
- Hỏng hóc do côn trùng, động vật gây ra.
- Các hư hỏng bất khả kháng do thiên tai, hỏa hoạn, động đất…
- Những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.

PHẠM VI BẢO HÀNH:

- Hanoia chỉ bảo hành với sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi nguyên vật liệu.
- Sản phẩm Vật dụng trang trí nhà cửa được bảo hành các lỗi nhìn thấy điểm hạ mối ghép, biến đổi màu sắc, oxi hóa phụ kiện, bong mối ghép phụ kiện với sơn mài do kỹ thuật xử lý chưa đảm bảo.
- Sản phẩm Đồ trang sức được bảo hành các lỗi oxi hóa vật liệu, bung mối dán, bung, gãy chốt phụ kiện.

QUY TRÌNH BẢO HÀNH:
 • Bước 1: Khách hàng mang sản phẩm và hóa đơn mua hàng hợp lệ, đến bảo hành tại các cửa hàng Sơn Mài Truyền Thống

 • Bước 2: 
 • Sơn Mài Truyền Thống kiểm tra tình trạng sản phẩm, xác định các trường hợp thuộc phạm vi bảo hành theo chính sách hãng
 • - Đối với sản phẩm thuộc phạm vi bảo hành Sơn Mài Truyền Thống sẽ quyết định việc sửa chữa, thay thế hoặc hoàn đổi lại sản phẩm mới
 • - Đối với các sản phẩm Sơn Mài Truyền Thống không còn tiếp tục kinh doanh, nếu nằm trong phạm vi bảo hành, không thể sửa chữa Hanoia sẽ thay thế bằng sản phẩm có giá trị tương đương.
 • - Đối với những sản phẩm không thuộc phạm vi bảo hành, khách hàng có nhu cầu sửa chữa Sơn Mài Truyền Thống sẽ tính phí sửa chữa và có sự đồng ý của khách hàng trước khi tiến hành sửa chữa.

 • Bước 3: Sơn Mài Truyền Thống kiểm tra sản phẩm trong vòng 02 (hai) ngày làm việc và thông báo lại khách hàng thời gian trả hàng.

Lưu ý: Nếu sản phẩm không đáp ứng đúng các điều kiện theo Chính sách bảo hành, yêu cầu Bảo Hành sẽ bị từ chối và được gửi trả lại cho khách hàng với chi phí do khách hàng thanh toán. Để thuận tiện, quý khách vui lòng kiểm tra tình trạng sản phẩm, trước khi thực hiện yêu cầu bảo hành.

******

WARRANTY POLICY
PRODUCT WARRANTY PERIOD:

The warranty period is valid from the time the customer purchased the product (Based on the invoice). .

 • Home decor and jewelry: 45 day. Electronic accessories are warranted within 30 day.
WARRANTY CONDITIONS:

- The product is still in the warranty period.
- The product is accompanied by a valid purchase invoice.

WARRANTY REFUSAL CONDITIONS:

- The product does not come with a warranty card or a valid purchase invoice.
- The warranty period has expired.
- Discounted products.
- Products scratch or damage caused by customers during use.
- The product is not being used in accordance with Sơn Mài Truyền Thống instruction of use, causing damage.
- The product has been changed or fixed not by Sơn Mài Truyền Thống.
- Damages caused by insects and animals.
- The force majeure damages caused by natural disasters, fires, earthquakes, etc.
- Natural wear and tear during use.

SCOPE OF WARRANTY:

- Hanoia only warrants for products that are damaged due to manufacturer or material errors.
- Home décor items are warranted for defects such as visible connecting joints on the lacquer surface, discoloration, oxidation of accessories, disjointedness of accessories due to unsatisfactory manufacturing technique.
- Jewelry items are warranted for faults such as oxidation of material, disjointedness of accessories or breakage of product latch.
- Furniture items are warranted for defects such as warping, cracking, wood termites, disjointedness or oxidation of accessories.

WARRANTY PROCESS:
 • Step 1: Customer brings items along with the valid purchase invoice to Sơn Mài Truyền Thống store

 • Step 2 : Sơn Mài Truyền Thống is responsible for examining the product, identifying the warranty coverage according to brand policy.
  - For products within the warranty scope, it is Sơn Mài Truyền Thống decision to repair the defect, exchange for a new product or refund the customer.
  - For products not covered by the warranty, in case customers want to repair, Sơn Mài Truyền Thống will inform the repair fee and get the customer’s consent before performing the repair.

 • Step 3: Sơn Mài Truyền Thống checks products within 02 (two) working days and notifying customers of the delivery time.

Note: If the return products do not fulfill any of the above-stated requirements, the warranty request would be rejected and sent back to the customers. For your convenience, please make sure to check all the conditions as stated above before proceeding to warranty.